Kaavoitus ja kartat

Sauvon taajama-alueen kartta
Sauvon haja-asutusalueen kartta
Rantaosayleiskaava määräyksineen

Parhaiten löydät karttatietoa Sauvosta käyttämällä sähköisiä karttapalveluja kuten Turun seudun karttapalvelua tai Google Maps -palvelua.

MARJANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Marjaniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

AJANKOHTAINEN KAAVOITUS

Kaavoituskatsaus 2015

Käynnissä on seuraavat kaavoitustyöt

Steningen tuulipuiston osayleiskaava
Kaavoituksen avulla selvitetään, onko mahdollista sijoittaa 3 tuulivoimalaa Steninge nimiselle tilalle Teininkin kylään. Hanke on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavoitushankkeessa on viimeksi suoritettu ehdotusvaiheen kuuleminen. Osayleiskaavan käsittely valtuustossa 4/2016.

Kulmala-Timperin yritysalueen laajennus
Kunta laatii käynnissä olevassa kaavoitustyössä asemakaavaa yritysalueen laajennukselle. Kaavoituksella muodostuu 13 uuttaa yritystonttia nykyisen Kulmala-Timperin yritysalueen jatkeeksi Sauvon kirkonkylään. Kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa.

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Vaiheasemakaavan muutos kortteli 198

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1