Lautakunnat

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta suhteellisten vaalien toimittamista varten

Risto Ervelä, pj., Kesk, puh. 0500-130550
Erkki Paaskunta varapj., Kok
Kenneth Finnholm, Sdp
Sari Hopponen, Vihr
Jarkko Ahonen, Ps

Tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen ja arviointi

Touko Kankaanranta, pj., Kesk, puh. 050-3022376
Pertti Niemelä, varapj., Vas
Hanna Mäkirinne, Sdp
Jaana Kaarilahti, Kok
Keijo Reiman, Ps

Sivistyslautakunta

Koulutoimi ja muut sivistyspalvelut

Riikka Tammisto, pj., Kesk, puh. 050-5224162
Sari Hopponen, varapj., Vihr
Markku Saarinen, Kesk
Jaana Elo, Kesk
Silvia Koski, Ps
Ari Valvikko, Kok
Kenneth Finnholm, Sdp

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Ympäristösuojelu, kiinteistötoimi, rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta

Eeva-Kaarina Sundberg, pj., Sdp, puh. 0440917324
Pertti Huuhka, varapj., Kesk
Mauri Kanervo, Kesk
Satu Alakylä, Kesk
Sari Hopponen, Vihr
Katri Knuutila, Kok
Petri Paasonen, Ps

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaalityö, vanhustyö, lasten päivähoito, tuki- ja terveyspalvelut

Marko Pekkarinen, pj., Vas, puh.
Saila Myllykylä, varapj., Kesk
Aili Kivisaari, Kesk
Janne Riski, Kesk
Erkki Paaskunta, Kok
Tiina Yli-Halla, Kok
Matti Leinonen, Sdp

Keskusvaalilautakunta

Kunnallisten, valtiollisten ja EU-vaalien järjestäminen

Outi Grandell, pj., Kok, puh. 02 477 6804
Eliisa Miller-Jukka, varapj., Kesk
Pekka Toivonen
Markku Uuttu
Tatu Gratschev