Tuet

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoitoa tuetaan KELAn maksamalla kotihoidon tuella.

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen varhaiskasvatuspalvelun tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla työssä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.Yksityisen hoidon tuki

Lapsen varhaiskasvatusta yksityisessä päivähoidossa tuetaan valtakunnallisella yksityisen hoidon tuella sekä Sauvon omalla yksityisen hoidon tuella eli ns. kuntalisällä.

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus jätetään KELAan, joka tekee tukia koskevat päätökset ja huolehtii tukien maksamisesta.

Sauvon kunnan yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan valtakunnallisen tuen lisäksi yksityiselle palvelun tuottajalle seuraavasti :

Alle kolme vuotta olevasta lapsesta perhepäivähoidossa sekä työsuhteisella hoitajalla 380 €/kk ja päiväkodissa 490 €/kk.
Yli kolme vuotta olevasta lapsesta perhepäivähoidossa, työsuhteisella hoitajalla sekä päiväkodissa 360 €/kk.
Esikoululaisesta perhepäivähoidossa sekä työsuhteisella hoitajalla 160 € ja päiväkodissa 180 €/kk.

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Milloin yksityisen hoidon tuen voi saada?
Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänellä ole varattu sieltä hoitopaikkaa. Osallistuminen kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista.

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää aina, että lapsen hoitaja

  • ei ole saman perheen jäsen
  • on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
  • on muu päivähoidon tuottaja (henkilö tai yhteisö), jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi


Kun palkkaa yksityisen hoitajan
Yksityisen hoidon tuki on veronalainen, ja yleensä Kela tekee tuesta ennakonpidätyksen ennen kuin se maksaa tuen hoitajalle (poikkeuksena hoitajat, joilla on ennakkoperintärekisteriote). Kun palkkaa työsuhteisen hoitajan lapselle, toimii hoitajan työnantajana.

Työnantajan tulee pidättää ennakko maksetusta palkkaosuudesta ja lisäksi maksaa sosiaaliturvamaksu. Työnantajan on myös huolehdittava tarvittavista lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuista perhe huolehtii koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.