Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka pitää irtisanoa kirjallisesti

Varhaiskasvatuspaikan voi irtisanoa milloin tahansa kalenterikuukauden aikana, ei kuitenkaan takautuvasti. Kirjallinen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen päättää varhaiskasvatuksen asiakaslaskutuksen. Irtisanomislomake toimitetaan varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatuksen päällikölle Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen