Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella opetustoimen hintaindeksiin ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat ansiotasoindeksiin. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. ​Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Sauvon sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 23.4.2020, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukainen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen. 

Indeksitarkistuksen myötä perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasva-tuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa.

Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä kuukaisumaksu on 50% nuorimman lapsen maksusta eli 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa.

Kunkin seuraavan lapsen maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen 

 Perheen         koko,               henkilöä

 

 

Tuloraja €/kk

 Maksuprosentti       tulorajan ylittävästä   osuudesta

 

Enimmäismaksun tuloraja

 

Nyt

1.8.2020

Nyt

1.8.2020

Nyt

1.8.2020

2

2102

2136

10,7

10,7

4803

4835

3

2713

2756

10,7

10,7

5414

5455

4

3080

3129

10,7

10,7

5781

5830

5

3447

3502

10,7

10,7

6148

6200

6

3813

3874

10,7

10,7

6514

6570

 

Muutosten vuoksi kaikille kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uusi varhaiskasvatuksen maksupäätös 1.8.2020 alkaen ja samalla kaikkien tulotiedot tarkistetaan. Mikäli emme ole saaneet tuloselvitystänne 21.8.2020 mennessä, perimme lapsenne varhaiskasvatusmaksun korkeimman maksuluokan mukaan 1.8.2020 alkaen. Jos tulotiedot on toimitettu vuoden 2020 aikana, ei niitä tarvitse toimittaa uudelleen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä hoitoaikasopimuksen perusteella varatusta varhaiskasvatusajasta.       

Mikäli hyväksyt tuloselvityslomakkeella tai varhaiskasvatushakemuksessa korkeimman maksun perimisen, ei sinun tarvitse toimittaa tulotietoja, vaan maksupäätös tehdään automaattisesti korkeimman maksun mukaisesti.      

Tuloselvityslomake liitteineen ja allekirjoituksineen toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon, osoitteeseen Sauvon varhaiskasvatustoimisto, Sauvontie 46, 21570 SAUVO.

Uudet asiakkaat: 1.8.2020 jälkeen varhaiskasvatuksessa uutena aloittavien lasten perheiden tuloselvitykset pyydämme toimittamaan varhaiskasvatustoimistoon viimeistään sen kuun lopussa, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa aloittanut.

Lisätietoja:

Hanna-Leena Heinonen puh. 050 5707 276, hanna-leena.heinonen@sauvo.fi

Hoitoaikasopimus/muutosilmoitus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020
Tuloselvityslomake