Varhaiskasvatus

Sauvossa varhaiskasvatusta toteutetaan perhepäivähoidossa, päiväkoti Hakkiskodossa ja esiopetusryhmissä sekä yksityisessä päivähoidossa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestää Mannerheimin lastensuojeluliiton Sauvo-Karunan paikallisyhdistys viikoittaisen perhekahvilatoiminnan ja Sauvo-Karunan seurakunta 4-5-vuotiaiden päiväkerhon sekä koko perheille suunnattujen perhekerhon, perhemuskarin ja perheiden liikuntapäivien merkeissä.

Varhaiskasvatus on lasten kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jota toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on, yhdessä vanhempien kanssa, luoda hyvät edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa lasten omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Hoito- ja kasvatushenkilöstön perustehtävään kuuluu lasten yksilöllisen kehityksen havainnointi ja seuranta. Lapsiryhmien toiminta perustuu varhaiskasvatusuunnitelman ohjaamana ryhmän lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu, jota päivähoidon henkilöstö täydentää kasvatuskumppanuuden merkeissä. Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Yhteistyöhön kuuluu vanhempien päivittäiset tapaamiset sekä yhteiset keskustelut lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Päivähoidossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen sekä huoltajien työelämään tai opiskeluun osallistumisen mahdollistaminen. Lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi laaditaan perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen oppimisen edellytyksiä sekä edistetään elinikäistä oppimista.

Ajankohtaista:

Terveys ja hyvinvointipalvelut esite
Sauvon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Päätöksiä

Valtionvarainministeriön päätös: Avustus kuntien yhteishankkeeseen