Pienryhmäopetus

Sauvon koulukeskuksessa toimii vuosiluokkien 1-3 pienryhmä, jossa oppilaiden on mahdollista edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan opastamina. Pienryhmä tekee tiivistä yhteistyötä yleisopetuksen opetusryhmien kanssa.

Vuosiluokkien 4-9 pienryhmäopetusta sekä vaativaa erityisopetusta tarvitsevien opetus järjestetään yhteistyössä Paimion perusopetuksen Vistan ja Hanhijoen kouluissa. Tarvittaessa luokkamuotoisen pienryhmäopetuksen palveluja hankitaan myös muualta, esimerkiksi Turusta.