Koulukuljetus

Perusopetuslain 32 §:n säännösten perusteella Sauvon kunta järjestää oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen tai avustaa riittävässä määrin kuljettamista tai saattamista.

Kilometrirajana kuljetusedun saamiseen on se, että koulumatka on yli 5 kilometriä (vuosiluokkien 3 – 9 oppilaat) sekä jos vuosiluokkien 1-2 oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä.

Muihin tapauksiin, kuten esim. jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, sekä kuljetusten anomisen, myöntämisen ja järjestämisen periaatteisiin löytyy yksityiskohtaisemmin tietoa [Sauvon kunnan koulukuljetussäännöistä] (pdf).

Linkistä avautuvasta [kartasta] (pdf) käy ilmi periaatteet, miten koulutien vaarallisuus kuljetusedun myöntämisen kannalta on Sauvossa määritelty.

Sauvon kunnan koulukuljetussäännöt 1.8.2019 alkaen
Sauvon koulutien vaarallisuuden määrittely