4.6.2021

Huomenna lauantaina 5.6. on lukuvuoden 2020-2021 viimeistä koulupäivää.

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 11.8. kello 8.30.

Oikein hyvää ja aurinkoista kesälomaa kaikille!

 

23.4.2021

Laajennettu oppivelvollisuus

Tänä keväänä peruskoulun päättävät ja nyt yhteishaussa hakeneet nuoret ovat ensimmäiset, joita maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajennettu oppivelvollisuus koskevat. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuun 2021 alusta alkaen, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset astuivat voimaan jo tammikuun 2021 alussa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon, joko ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa (17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito) tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa.

Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen joko yhteishaussa tai muulla tavoin. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes koulutuspaikka löytyy.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä, erityisesti perusopetuksen viimeisen vuosiluokan aikana. Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi myös tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta.

Maksuton toinen aste

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet sekä lukion päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Myös vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat jatkossa opiskelijalle maksuttomia. Koulumatkojen maksuttomuus toteutetaan koulumatkatukijärjestelmän puitteissa. Tuki haetaan ja myönnetään Kelasta. Kunnalla tai koulutuksen järjestäjällä ole velvollisuutta koulukuljetuksen järjestämiseen. Tarkoituksena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti. Kahta tutkintoa samanaikaisesti suorittavien osalta maksuttomuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei opiskelija tätä ennen suorita tutkintoa. Maksuton toisen asteen koulutus koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 (vuonna 2005 syntyneet) ja tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Maksuton toisen asteen koulutus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia tai jotka aloittavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen vasta yli 20-vuotiaina.

https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

Yläkoulun oppilaanohjaus

Yläkoulun oppilaanohjauksessa oppilaille kerrotaan oppivelvollisuudesta ja siihen liittyvistä käytännöistä, kuten hakeutumisvelvollisuudesta. Oppilaan hakeutumista toiselle asteelle tuetaan monella tapaa. Oppilas pääsee oppitunneilla tutustumaan ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaan kanssa punnitaan vaihtoehtoja ja tehdään suunnitelmaa tulevaisuuteen oppilaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuuksia tutustua koulutuksiin ja työelämään paikan päällä tai etäyhteyksin. Lisäksi jokaisella perusopetuksen 8.-9. luokkaa suorittavalla oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta. Tätä kutsutaan tehostetuksi henkilökohtaiseksi oppilaanohjaukseksi. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.

Oppilaan hakeutuminen toisen asteen opintoihin

Perusopetuksen 9. luokalla oppilailla on hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin. Oppilaat hakeutuvat jatko-opintoihin peruskoulun opinto-ohjaajan ohjauksessa. Yksilöllisen tarpeen mukaan oppilas voi hakeutua toisen asteen opintoihin (lukio, ammatillinen koulutus) tai nivelvaiheen koulutuksiin (tutkintoon valmentava koulutus, kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutus). Peruskoulun opinto-ohjaaja seuraa peruskoulun päättövaiheessa olevien hakeutumisvelvoitteen toteutumista yhteistyössä oppivelvollisen kodin kanssa. Lisäksi perusopetuksen opinto-ohjaaja antaa jälkiohjausta niille oppivelvollisille, jotka ovat mahdollisesti jääneet ilman seuraavaa opiskelupaikkaa sekä on yhteydessä tarvittaessa etsivään nuorisotyöhön. Elokuussa peruskoulun opinto-ohjaaja tarkistaa Valpas-ohjelmasta aiempana keväänä perusopetuksensa päättäneiden seuraavissa opinnoissa aloittamisen. Mikäli oppivelvollinen ei ole aloittanut opintojaan seuraavassa koulupaikassa, on opinto-ohjaaja tarpeen vaatiessa yhteydessä sivistysjohtajaan, joka jatkaa työskentelyä oppivelvollisen kanssa.

Yhteystiedot:

Oppilaanohjaaja Marja Ponkala puhelin 040 7127372 marja.ponkala@sauvo.fi

Sivistysjohtaja Elli Sainio puhelin 050 4333 9636 elli.sainio@sauvo.fi

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö esittäytyy ja kertoo toiminnastaan Sauvon koulukeskuksen 9. luokkalaisille keskiviikkona 12.5. klo 10-14 Sauvon nuokkarilla. Yhteystiedot nuorisotyöhön sekä etsivään nuorisotyöhön:

Kristina Mäntymaa Etsivä nuorisotyöntekijä 050 348 0915 kristina.mantymaa@paimio.fi 

Sami Korvenrinne Nuoriso-ohjaaja 050 594 8944 sami.korvenrinne@sauvo.fi 

Jenni Leponiemi Pajaohjaaja 050 348 1845 jenni.leponiemi@paimio.fi 

 

10.4.2021

Terveisiä sivistystoimesta!

Haluan oikaista koulumme viestintäkanavan Wilman ulkopuolella sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua koulumme resursseista. On äärimmäisen tärkeää, että lasten ja nuorten hyvinvointi kiinnostaa ja herättää keskustelua, mutta väärän tiedon leviäminen ei ole kenenkään etu. Meille sivistystoimessa avoin ja läpinäkyvä toiminta on keskeinen arvomme. 

Kouluruokailu:

Sauvon koulukeskuksessa jokainen lapsi ja nuori saa syödä lounasta niin paljon kuin mahaan mahtuu.  Oppilaita kuitenkin ohjataan lautasmalliin, jossa lautasella on kaikkea tarjolla olevaa ruokaa ts. terveellinen lounas ei koostu pelkistä lihapullista. Koululla on oma keittiö ja ruoka valmistetaan itse. Tämä mahdollistaa mm. sämpylöiden leipomisen koululaisille. Ruoka valmistetaan hyvistä raaka-aineista ja maistuu hyvältä. Oppilaiden lempiruuat ovat vuodesta toiseen samoja: uunimakkara ja muusi on lähes jokaisen suosikki.

Oppimateriaalit:

Kirjamääräraha Sauvon koulukeskuksessa oli vuonna 2020 35 000€ ja on vuonna 2021 38 000€. Oppikirjatilaukset ovat osa koulun pedagogista työtä, toisena lukuvuonna panostetaan toisiin kirjoihin, toisina toisiin. Tänä vuonna koulussa kirjamäärärahaa kohdennetaan erityisesti yläkoululaisten oppimateriaaleihin. Tasapuolisuus ja oppilaan etu ovat keskiössä. Eli määrärahat oppimateriaalien osalta eivät ole laskeneet vaan nousseet. Koulujen oppikirjatilaukset tehdään huhtikuun (ns. perustilaus) ja lisätilaukset tehdään lukuvuoden alussa elokuussa.

Oppilashuollon resurssit:

Ostamme Paimion kaupungilta 2pv kuraattoria ja 3pv koulupsykologia viikossa. Yksi Paimion kaupungin koulupsykologi irtisanoutui vuoden alussa, jolloin Paimion koulupsykologeihin tuli yhden psykologin vajaus. Uuden rekrytointi aloitettiin heti ja siihen saakka Paimio paikkaa vajausta ostopalvelupsykologilla. Koska olemme palvelun ostaja, saamme koulupsykologin Sauvoon heti, kun psykologia tarvitsemme. Tällä hetkellä koulun oppilashuollossa on 2 pv psykiatrinen sairaanhoitaja, 2 pv kuraattori ja 4 pv kouluterveydenhoitaja. Kuraattori ja sairaanhoitaja ovat rooliltaan enemmän ns. matalan kynnyksen auttajia, kuuntelijoita. Koulupsykologin tehtävässä korostuu tutkimukset esim. oppimisvaikeuksien selvittäminen. Yhteistyö Paimion kanssa toimii erinomaisesti ja olemme mm. mukana uuden kouluspykologin haastatteluprosessissa.

Pandemia-aika jatkuu vielä ja meiltä kaikilta vaaditaan jaksamista ja toistemme tukemista kaikin keinoin. Me kaikki sivistystoimessa toivomme, että syksyllä pääsemme järjestämään jo suunnitellut avoimien ovien päivät kuntalaisille, jotta kaikki halukkaat pääsevät tutustumaan uuteen upeaan koulurakennukseemme. Siihen saakka koulukeskuksen arkea ja juhlaa pääsee seuraamaan FB-sivuilla: www.facebook.com/sauvonkoulu

Hyvää kevään odotusta jokaiselle & pidetään toisistamme huolta!

Yt. Elli Sainio, sivistysjohtaja

 

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin:

Elli Sainio, elli.sainio@sauvo.fi puhelin 050 433 9636

Antti Päiivö, rehtori Sauvon koulukeskus,  antti.paivio@sauvo.fi puhelin 050 594 8922

Esa Jokioja, keittiön palvelupäällikkö esa.jokioja@sauvo.fi puhelin 050 594 8929

 

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen perusopetukseen

Tervetuloa kouluun!

Syksyllä 2021 oppivelvollisuus alkaa vuonna 2014 syntyneille lapsille sekä niille, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus. Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta 10.2.-17.2. välisenä aikana. Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit myös ilmoittautua Sauvon koulukeskuksessa Saustilantie 10, 21570 Sauvo.

Koulukuljetusten osalta koulu on yhteydessä kaikkiin koulutulokkaiden vanhempiiin maaliskuun aikana.

LIsätietoja saat koulumme rehtorilta Antti Päiviöltä puhelin 050 5948 tai antti.paivio@sauvo.fi

Mikäli huoltaja haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen, sitä haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Samoin on meneteltävä, jos huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulun vuotta aikaisemmin. Huoltajaa pyydetään liittämään asiantuntijalausunnot hakemukseen.

 

 

 

 

 

 

sauvonmeri_rgb.jpg