Sauvon koulukeskus
Saustilantie 10
21570 Sauvo

Antti Päiviö
rehtori
050 594 8922 

Irmeli Laine
vararehtori
050 594 8915

Tarja Laaksonen
kanslisti
050 416 0731

Koulun henkilökunnan puhelinnumerot 

löydät Wilmasta kohdasta opettajat ja henkilökunta.

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sauvo.fi

Perusopetus

Perusopetus tarkoittaa yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Sauvo tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja oppilaslähtöisesti toteutetut kehittymis- ja oppimismahdollisuudet. Tavoitteenamme on järjestää perusopetus siten, että jokaisen lapsi voi opiskella omalla tasollaan kokien oppimisen ja oivaltamisen iloa. Perusopetuksen sisällöt ja tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa.

Arjessamme keskeisiä asioita ovat yhteisöllinen hyvinvointi ja eheän koulupolun rakentaminen. Sauvossa esiopetusta annetaan Lastentalossa, joka on esi- ja alkuopetuksen oma rakennus. Yhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen välillä on tiivistä tavoitteenamme turvallinen, välittävä ja kannustava kasvuympäristö.

Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma (2016, vuosiluokat 1-6)
Sauvon perusopetuksen opetussuunnitelma (2005, vuosiluokat 7-9)
Wilmaopas
TVT-suunnitelma 2016-2020
Tutkielmaohje oppilaille

Oppilaiden kouluun tuonti lukuvuonna 2020-2021

Lastentalon edusta sekä koko Säätiöntie on rauhoitettu ainoastaan aamukerhon sekä esiopetuksen saattoliikenteelle. Autolla lapsia kouluun kuljettavat vanhemmat jättävät lapsensa kirjaston alaparkkipaikan hiekkakentälle. Myös koulun henkilökunta pysäköi autonsa em. parkkipaikalle. 

Iltapäiväkerho toimii nuorisotalossa kirjastorakennuksessa.