Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Sauvossa lähtökohtana on esiopetukseen osallistumisen säännöllisyys. Käytänteenä on, että myös muut kuin sairauspoissaolot ilmoitetaan.

  • esiopetusryhmän opettaja myöntää poissaolot
  • poissaololupaa haetaan vapaamuotoisella viestillä Wilmassa. 

Sauvossa esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä. Esiopetus on maksutonta ja noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja.

Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä tällä sivulla.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2020-2021

 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 3.2.-16.2.2020 sähköisesti Wilma-tietojärjestelmän kautta.

Perheet saavat sitä ennen infokirjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Perheille lähetetään tiedot esiopetus-/varhaiskasvatuspaikasta kesäkuun aikana.

Tänä keväänä emme voi koronatilanteen vuoksi järjestää esiopetuksen tutustumisiltaa. 

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan esiopetukseen.

Tervetuloa Sauvon eskariin syksyllä 2020!

Esiopetussuunnitelma

Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä Lastentalossa ja Sauvon kunnan kotisivulla.
 

Esiopetuksen alkamisajankohta

Lukuvuoden 2020 -2021 esiopetus alkaa ke 12.8.2020 ja päättyy pe 31.5.2021.
Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä, klo 8.30-12.30.
Syysloma on 12. -18.10.2020 ja talviloma 22. -28.2.2021.

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Esiopetukseen siirtyvien varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä olevien lasten sijoituspäätökset päättyvät 11.8.2020. 
Mikäli lapselle tarvitaan esiopetuksen alettua 12.8. esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä tehdä erillinen varhaiskasvatushakemus.

Esiopetusajan lisäksi tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen varhaiskasvatusmaksu Sauvon kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteiden mukaisesti.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5.
Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Perheille lähetetään tiedot esiopetus/varhaiskasvatuspaikasta kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kuljetukset

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen samoin perustein kuin perusopetuksessa. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on yli kolmen kilometrin pituinen matka lähimpään esiopetukseen.


Kuljetus koskee ainoastaan pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia (ei koske varhaiskasvatusta) tai niitä esiopetuksessa olevia lapsia, jotka tulevat joka aamu suoraan esiopetukseen tai lähtevät joka päivä suoraan esiopetuksesta kotiin.
Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Tervetuloa Sauvon eskariin
Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma