Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Sauvossa lähtökohtana on esiopetukseen osallistumisen säännöllisyys. Käytänteenä on, että myös muut kuin sairauspoissaolot ilmoitetaan.

  • esiopetusryhmän opettaja myöntää poissaolot
  • poissaololupaa haetaan vapaamuotoisella viestillä Wilmassa. 

Sauvossa esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä. Esiopetus on maksutonta ja noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja.

Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä tällä sivulla.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2021-2022 vuonna 2015 syntyneille lapsille:

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-tietojärjestelmän kautta.

Perheet saavat sitä ennen infokirjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Perheille lähetetään tiedot esiopetus-/varhaiskasvatuspaikasta kesäkuun aikana.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan esiopetukseen.


Esiopetussuunnitelma

Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä Lastentalossa ja Sauvon kunnan kotisivulla.
 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2021-2022

Lukuvuoden 2021 -2022 esiopetus alkaa ke 11.8.2021 ja päättyy pe 31.5.2022.
Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä, klo 8.30-12.30.
Syysloma on 18. -24.10.2021, joululoma 20.12.-9.1. ja talviloma 21. -27.2.2022.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Esiopetukseen siirtyvien varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä olevien lasten sijoituspäätökset päättyvät 10.8.2021. Mikäli lapselle tarvitaan esiopetuksen alkaessa 11.8. esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä tehdä erillinen varhaiskasvatushakemus. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan keväällä 2021. Perheitä tiedotetaan hakemisesta henkilökohtaisesti.

Esiopetusajan lisäksi tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen varhaiskasvatusmaksu Sauvon kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteiden mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Perheille lähetetään tiedot esiopetus/varhaiskasvatuspaikasta kesäkuun loppuun mennessä.

Kuljetukset

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen samoin perustein kuin perusopetuksessa. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on yli kolmen kilometrin pituinen matka lähimpään esiopetukseen.

Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Sauvo on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.1.2021 valinnut Sauvon kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kunnat ovat eivät ole hakeutuneet kokeiluun, vaan valinta on tehty ministeriössä. Kokeilua varten laaditaan valtakunnallinen opetussuunnitelma, jonka pohjalta kunta tekee oman suunnitelmansa. Kokeilun käytännön järjestelyistä tiedotetaan vanhempia myöhemmin kevään 2021 aikana. 

 

 

Tervetuloa Sauvon eskariin
Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma