Eläimet

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa.

Eläintensuojelu

Eläinsuojeluviranomaisia ovat eläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisit. Eläinsuojelulain ja –asetuksen tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla suojella eläimiä kärsimyksiltä, kivuilta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Kunnaneläinlääkäri

Kunnalliseläinlääkärin työtä on eläinten terveyden- ja sairaudenhoito, neuvonta ja eläinsuojeluasiat. Vastaanotolla hoidetaan lemmikkieläimiä ja pienempiä kotieläimiä. Sairaskäyntejä tehdään maatilojen kotileläimille, hevosille, kalanviljelylaitoksille ym. Kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkärinavusta ja todistuksesta eläimen omistajalta tai haltijalta palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti.

Puhelinaika neuvonnalle sekä ajanvaraus on arkipäivisin klo 8-9.

Kunnaneläinlääkäri Jouni Mäkelä, Tehdastie 2, 21530 Paimio, puh. 02 470 5766, kiireelliset asiat: 0500 228 095