Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelutyön tavoitteena on hyvä ympäristö, jossa on turvallista asua ja viihtyisää toimia. Ympäristösuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa tekninen ja ympäristölautakunta, jolle ympäristösihteeri valmistelee asiat.

Ympäristösihteerin toimenkuva on laaja, se käsittää lähes kaiken ympäristöön liittyvän. Toimenkuvaan kuuluu muun muassa ympäristölupien valmistelu ja valvonta, kuntalaisten ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, maa-aineslupien valmistelu sekä pohja- ja rantavesien suojeluasiat.