Jätehuolto

Jätehuollon tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä. Kunnilla on vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät voidaan jakaa jätehuoltolautakunnalle kuuluviin viranomaistehtäviin ja Rouskiksen järjestämiin palvelutehtäviin. Näiden lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät.

Jätepoliittinen ohjelma 2012-2016

Rouskis Oy

Rouskis Oy on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätehuollon toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Rouskis Oy vastaa kaikesta Sauvon kunnan alueella asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä. Rouskis ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä käytännön kysymyksissä ja asioissa.

Rouskis Oy

Jätehuoltolautakunta

Jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Sauvossa jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa neljän kunnan (Kemiönsaari, Paimio, Salo ja Sauvo) yhteinen jätehuoltolautakunta. Kunnan jätehuoltoviranomainen muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisen. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan ja panee maksuun jätemaksut. Lisäksi jätehuoltolautakunta päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä käsittelee jätemaksumuistutukset ja kohtuullistamispäätökset.

Jätehuoltolautakunta
Jätehuoltolautakunnan pöytäkirjat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on jätehuollon laillisuusvalvonta eli se seuraa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristön roskaamiskiellon ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen sekä jätehuollon järjestämisen valvonta. Lisäksi ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminnan valvonta.

Tekninen ja ympäristölautakunta, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo

Ympäristösihteeri Anne Himberg
anne.himberg@sauvo.fi