Rantolan uimaranta

Rantolan uimaranta sijaitsee Karunassa.

Vesinäytteet

 

Sauvon kunnan uimarantojen järjestyssäännöt

1. Rannoilla on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja.
2. Julkisten kokousten ja huvitilaisuuksien pitäminen, kaupustelu ja mainostaminen luvatta on uimarannoilla kiellettyä.
3. Moottoriajoneuvoilla ja ajoneuvoilla ajaminen sekä ratsastus muilla kuin tarkoitukseen varatuilla teillä on kiellettyä. Vedessä ei saa liikkua veneellä, kanootilla tai muulla välineellä uimarannan alueella.
4. Tulenteko uimarannan alueella ei ole sallittua
5. Kaikki jätteet on koottava niitä varten varattuihin roskasäiliöihin tai vietävä pois alueelta.
6. Pullojen ja muiden lasiesineiden rikkominen on rannoilla kiellettyä.
7. Uimaranta-alueella ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi tai epäsiveellisesti eikä esiintyä päihdyttävän tai muun huumaavan aineen alaisena. Kello 23.00 - 7.00 välisenä aikana kaikenlainen meluaminen on kiellettyä.
8. Uimaranta-alueella on noudatettava ympäristön suojelua. Puiden kaataminen ja vahingoittaminen, ja muunlainen kasviston turmele-minen on kiellettyä.
9. Erityisesti on varottava häiritsemästä alueen lintuja ja vahingoittamasta niiden pesiä.
10. Koirien, kissojen ja muiden eläimien tuominen uimaranta-alueelle ja lasten leikkipaikoille on kiellettyä.
11. Jokainen käyttää uimarantaa omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteidensa ja muun omaisuutensa säilymisestä. Löytötavarat on luovutettava kunnan henkilökunnalle tai poliisin löytötavaratoimistoon.
12. Rannan käyttöä koskevia erillisiä järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
13. Tupakointi uimarannan alueella on kielletty muualla, kuin siihen osoitetulla tupakointipaikalla.
14. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata annettuja ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan uimarannalta ja häneltä/siltä voidaan kieltää uimarannan käyttö määräajaksi.
15. Järjestyssäännöt ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

 

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.9.2020 § 77

rantola2013 20 PI pieni.jpgRANTOLA2013 23 PI pieni.jpg