Asuminen ja rakentaminen

Lomakkeet

Tältä sivulta löydät Sauvon kunnassa käytössä olevia lomakkeita

Vuokra-asuntohakemus
Rakennusjärjestys 2002
Rakennus- ja toimenpidelupahakemus, toimenpideilmoitus
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja vireilletulosta
Rakennusluvan jatko
Rakennushankeilmoitus, RH1, RH5
Asuinhuoneistojen ilmoittaminen, RH2
Vastaava työnjohtajahakemus
Työmaan tarkastusasiakirja
Rakennustapaselostus lämpökaivon poraamiseen
ilmoitus purkujätteestä
Työkonepalvelutarjouslomake 2020
Konekohtainen tarjous
Maisematyölupa
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Nuoriso

Seutukunnallisen nuorisokortin hakemus

Kesätyöpaikat yrityksiin 2020
Sauvon kunnan kesätyöpaikat 2020

Kirjasto

Kulttuuri

Sauvon Elopäivät 2019
Torin varauslomake (word)
Torin varauslomake (pdf)

Liikunta

Saattajakortin hakemuslomake

Opetus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Hakemus vammaispalveluja varten
Hakemus vammaispalveluja varten Doc
Lastensuojeluilmoitus ilmoitusosa
Toimeentulotukihakemus
Opas toimeentulotuen hakijalle

Vanhuspalvelut

Hakemus palvelu/laitoshoitoasumista varten Doc
Hakemus palvelu/laitoshoitoasumista varten

Varhaiskasvatus

Ilmoittautumislomake esiopetukseen
Varhaiskasvatushakemus
Tuloselvityskaavake
Varhaiskasvatuksen irtisanomislomake

Ympäristö

Selvitys jätevesijärjestelmästä
Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta
Ruoppaus- ja niittoilmoitus
Ilmoitus betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
Ympäristölupahakemuksen lomakkeet ja ohjeet
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
Lannan aumausilmoitus
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteissa