Kuulutus suunnittelun aloittamisesta

23.10.2020

Toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta ilmoittaminen
Maantien 181 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille
Saustilantie – Korvalantie, Sauvo, tiesuunnitelma

Kuulutus