Aluehallintoviraston kuulutus, Silkkilänjärven Suojeluyhdistys ry vesijätön ruoppaaminen ja vesijätön kaivu

Ympäristö 13.10.2020

Hakija Silkkilänjärven Suojeluyhdistys ry


Dnro ESAVI/18022/2020


Asia Vesialueen ruoppaaminen ja vesijätön kaivu Silkkilänjärven pohjoisosassa, Sauvo


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito


Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä
13.10. 19.11.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten
ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

Kuulutus_pdf