Rakennusjärjestysehdotus uudelleen nähtävillä 22.10.2020 asti

tekninen 22.9.2020

Tekninen ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 15.9.2020 asettaa rakennusjärjestyksen uudelleen nähtäville 22.9.2020-22.10.2020 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana osalliset ja kuntalaiset voivat esittää mielipiteitään ja muistutuksia rakennusjärjestysehdotuksesta.

 

Rakennusjärjestysehdotus liitemateriaaleineen:

Rakennusjärjestysehdotus

Rantaosayleiskaava

Mäntykankareen pohjavesialue

Nummenpään pohjavesialue

Suunnittelutarvealueet