KUULUTUS VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

3.9.2020

KUULUTUS VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.8.2020 asettaa Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §).

Kaavaehdotusaineisto on sähköisenä nähtävillä 3.9.–2.10.2020 välisenä aikana VarsinaisSuomen kuntien ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa www.varsinais-suomi.fi. Kaavaehdotusaineistoon pääsee tutustumaan myös Varsinais-Suomen liitossa (os. Ratapihankatu 36, 20101 Turku) varaamalla ajan (Aleksis Klap, 040-7213137).

Kuntien jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana (MRA 12 §). Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläolojan päättymistä ensisijaisesti word-muotoisena sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101Turku.

Lisätietoja antavat sähköpostitse ja puhelimitse:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento puh. 040 720 3056 erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 7213 137 erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, Lasse Nurmi, puh. 040 5435 473 erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 8295 543

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Kaavakartta
Kaavakortit
Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavaselostuksen liitekartat
Kaavaselostus