Kuulutus ympäristönsuojelumääräysluonnoksen nähtävilläolosta

tekninen 26.8.2020

Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 18.8.2020 § 65 Sauvon ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on nähtävillä Sauvon kunnan verkkosivuilla sekä teknisessä toimistossa, os. Sähkömiehentie 4A. Luonnoksesta annettavat lausunnot tulee toimittaa 30.9.2020 klo 16 mennessä osoitettuna Tekninen ja ympäristölautakunta, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo tai sähköpostitse tekninen.toimisto@sauvo.fi, otsikolla ”Lausunto ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta”.

Tämä kuulutus on julkaistu 28.8.2020 Sauvon kunnan verkkosivuilla ja Kunnallislehdessä.

Lisätietoja päätöksestä antavat

ympäristösihteeri Marika Karulinna puh: 0503822882

ja tekninen johtaja Jari Ukkonen puh. 0505948918

 

Sauvon kunta, Tekninen ja ympäristölautakunta

 

LIITE:

Sauvon kunta, ympäristönsuojelumääräykset, LUONNOS