Ympäristökatselmus 2020 on peruttu

tekninen 24.6.2020

Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunta ei näe tarpeellisena pitää ympäristökatselmusta suunnitellusti 18.8.2020. Tarvittavat kehotukset ja valvonta suoritetaan virkatyönä, ja tarvittaessa ympäristökatselmuksen tarpeellisuus arvioidaan uudelleen.

Sauvon tekninen ja ympäristölauta