Sauvon kunnanvaltuuston kokous 1.6.2020

26.5.2020

Sauvon kunnanvaltuuston kokous
Kokousaika: maanantaina 1.6.2020 klo 18.30
Kokouspaikka: Koulukeskuksen ruokasali


Käsiteltävät asiat:


1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjantarkastajien vaali
4 § Arviointikertomus vuodelta 2019
5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
6 § Henkilöstökertomus 2019
7 § Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8 § Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2020 talousarvioon, Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus
9 § Määrärahan myöntäminen vuoden 2020 talousarvioon, Kulmala -Timperin alueen kaavatiet
10 § Maa-ainestaksan päivittäminen
11 § Kallenmäen asemakaava-alueen tonttien myyntihintojen väliaikainen muuttaminen
12 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
13 § Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelytilanne
14 § Kunnan ilmoitukset vuonna 2020
15 § Ilmoitusasiat
16 § Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
17 § Valitusosoitus


Sauvossa 26.5.2020
Erkki Paaskunta
puheenjohtaja