Asfaltointitöiden tarjouspyyntö

tekninen 14.5.2020

TARJOUSPYYNTÖ                                                                                              15.5.2020

Pyydämme tarjoustanne Sauvon kunnan katujen, pysäköintialueiden ja pihojen asfaltointitöistä täysin valmiiksi tehtyinä alla olevan selvityksen mukaisesti.

 

Tilaaja                                Sauvon kunta/ Tekninen toimi

Sähkömiehentie 4 A

21570 Sauvo

 

VT Tekninen johtaja

Tapani Raittila

tapani.raittila@sauvo.fi

 

Yhteyshenkilö                    Työnjohtaja Mika Lasaroff

Puh. 050 5948955

mika.lasaroff@sauvo.fi

Työkohteet:

Isopellontie  

-          noin 1200 m², AB 16/ 100, 40 mm

Teiden ja katujen asfaltointikorjaukset

-          yhteensä noin 300 m² sis. myös tarvittavan jyrsinnän, AB 11/ 100, 40 mm

-          Huom. Työkohteisiin voi tulla tarkennuksia ja mahdollisia muutoksia tilaajan toimesta.

-          Muut kohteet tarkentuvat toukokuun aikana ja niihin sisältyy mahdollisesti jyrsintää.

Työn suoritusaika

Työ suoritetaan kesä-/ syyskaudella 2020.

Noudatettavat määräykset ja ohjeet

Työssä noudatetaan asfalttipäällystysnormeja ja rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja.

Tarjous

Tarjous on annettava yksikköhintaisena, €/m² eri materiaalityypeittäin.

Asfaltointiyksikköhinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat päällystystyöhön kuuluvat työt;  kuten liittymäleikkaukset, pohjien muotoilu, 0-5 cm murskeen lisäys, tiivistys ja päällystys. Päällysteenä käytetään piha-alueella 40 mm asfalttibetonia Ab 11/100 ja muualla 40 mm asfalttibetonia Ab 16/100 tai vastaavaa Ab16/100 RC.

Tarvittavat liikennejärjestelyt ja työturvallisuusvelvoitteet sisältyvät urakkaan.

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain 5§ mukaiset selvitykset tai voimassa oleva RALA-pätevyystodistus.

Tarjous tulee jättää tai postittaa 29.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

 

Sauvon kunta/ tekninen toimi

Sähkömiehentie 4 A

21570 Sauvo

 

Tarjouskuoreen tulee merkitä: Asfalttitöiden tarjous 2020

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden asettaa tarjoukset vapaaseen vertailuun ja valita niistä se, jonka katsoo johtavan tilaajalle edullisimpaan lopputulokseen, ottaen huomioon ilmoitetut yksikköhinnat sekä urakoitsijan kokemus ja luotettavuus vastaavanlaisista töistä tai hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Tarjouksen jättäneillä urakoitsijoilla ei ole oikeutta esittää taloudellisia vaatimuksia tältä osin.

Urakoitsijan on tutustuttava työkohteisiin ennen tarjouksen antamista.

Urakoitsija voi esittää oman aikataulunsa päällystystyön suorittamisesta.

Urakoitsija voi esittää myös vaihtoehtotarjouksen edullisemmalla asfalttibetonityypillä. Vaihtoehtotarjouksen materiaalin tulee soveltua pihojen päällysteiksi tai katujen ajoneuvoliikenteelle.

Lisätiedot

 

Lisätietoja antaa ja työkohteita esittelee työnjohtaja Mika Lasaroff, 

puh. 050 5948955. Sovi esittelystä viimeistään esittelyä edeltävänä arkipäivänä.

Sauvon kunta /Tekninen toimi