Kuulutus ajoneuvojen siirrosta

tekninen 5.3.2020

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.


Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain n:o 1508/2019 perusteella on ajoneuvoja siirretty säilytykseen os. Takamaantie 6, 21450 Tarvasjoki.


Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Sauvon kunnalle. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä. Tarkempia tietoja antaa Sauvon kunnan rakennustarkastaja.

 

Siirretyt ajoneuvot:

GBS-477
Volvo
Rajalahdentie 722Siirretty 5.3.2020

VLI-851
Peugeot
Salmensuuntie
Siirretty 5.3.2020

Rakennustarkastaja
Tapani Raittila
Sähkömiehentie 4
21570 Sauvo
p. 050 5948 919