Uusien oppilaiden ilmoittautuminen perusopetukseen Sauvossa

23.1.2020

Perusopetuksen 1. luokalle tulee ilmoittaa kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2013 tai sitä ennen, eivätkä vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-tietojärjestelmässä 10.-24.2.2020. Jos ilmoittautuminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi tehdä Sauvon koulukeskuksessa.


Kouluun ilmoittautuessa on haettavissa myös koulukuljetus.

Kouluun tutustuminen järjestetään huhtikuussa. Tarkemmista päivämääristä ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa rehtori Sari Valtonen, 050 5948 922 tai sari.valtonen@sauvo.fi.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUMINEN

Lukuvuoden 2020-2021 esiopetukseen tulee ilmoittaa kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä vuonna 2015 syntyneet lapset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Esiopetukseen ilmoittaudutaan 3.2.-16.2.2020 sähköisesti Wilma-tietojärjestelmän kautta. Jos ilmoittautuminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi tehdä Sauvon koulukeskuksessa. Esiopetukseen ilmoittautuessa on haettavissa myös koulukuljetus.

Mikäli esiopetukseen (20 h/viikko) ilmoitettu lapsi tarvitsee lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee sitä hakea erikseen.

Tarkemmat ohjeet esiopetukseen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautumisesta toimitetaan huoltajille kotiin postitse. Esiopetus alkaa 12.8.2020.

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen (perhepäivähoito, päiväkoti sekä ryhmäperhepäivähoito) voidaan hakea ympäri vuoden varhaiskasvatustarpeen mukaan. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy ennallaan alkavalla toimintakaudella. Varhaiskasvatusmuodon muutosta hakevien tulee kuitenkin jättää hakemus.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään lapselle viimeistään neljän kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.  Silloin, kun tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta eikä tarve ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään kahden viikon sisällä.

Hakemuslomakkeet ja lisätiedot varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen, puh. 02 474 4183, 050 570 7276 tai hanna-leena.heinonen@sauvo.fi.

Sauvossa 23.1.2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA