Kuulutus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

24.9.2019

Kuulutus. Varsinais-Suomen ELY-keskus on 24.9.2019 antanut päätöksen Turun Urheiluautoilijat ry:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta.