Tarjouspyyntö siivouksesta

25.6.2019

Tarjouspyyntö siivouksesta

Sauvon kunta pyytää tarjousta säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palveluun kuuluvasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tapahtuu noin 50 asiakkaan kotona, kaksi tuntia kuukaudessa. Tuntimääräisesti siivoukseen kuluu aikaa 100-110 tuntia kuukaudessa. Asiakasmäärät ja siivoustunnit ovat ohjeellisia. Tilaaja ei sitoudu esitettyihin siivoustuntimääriin.

Tarjouspyyntö liitteineen