KUULUTUS tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristö 13.5.2019

                                    

Lounais-Suomen Partiopiiri ry on 24.4.2019 toimittanut Sauvon tekniselle ja ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen, joka koskee musiikin soittamista Ahtelan leirikeskuksessa, os. Ahtelantie 21, Sauvo. Tapahtuma järjestetään 6.-9.6.2019.

Musiikkia soitetaan leirin kahvilassa sekä rannassa torstaina ja perjantaina klo 9–22,  lauantaina klo 9–22 ja sunnuntaina klo 9–18.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet meluilmoituksesta tulee esittää kirjallisesti 28.5.2019 mennessä, os. Sauvon kunta, tekninen ja ympäristölautakunta, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo.

Sauvon tekninen ja ympäristölautakunta

 

KUNGÖRELSE 

Sagu kommuns tekniska- och miljönämnd har den 24.4.2019 mottagit Lounais-Suomen Partiopiiri ry:s anmälan om tillfällig verkasamhet som kan förorsakar buller (Miljöskyddslagen 527/2014: 118§). Anmälan gäller spelande av musik vid Ahtelas lägerområde, adr. Ahtelantie 21, Sagu. Evenemanget ordnas den 6.- 9.6.2019.

Musik spelas i områdets café och vid stranden på torsdag och fredag klockan 9-22, lördag 9-22 och söndag 9-18.

Eventuella anmärkningar och åsikter gällande bulleranmälan skall göras skriftligt senast den 28.5.2019 till Sagu kommuns tekniska- och miljönämnd, Vahtistentie 5, 21570 Sagu.

Tekniska- och miljönämnden i Sagu