Sivistysjohtajan virka

30.4.2019

Merellisessä Sauvon kunnassa kasvavalla Turun seudulla on avoinna

SIVISTYSJOHTAJAN VIRKA
Virka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2019 – 31.7.2021

Sauvon kunta hakee palvelukseensa innokasta sivistysjohtajaa toiminnan kehittäjäksi sekä huolehtimaan sivistyspalveluille toteutettavien rakennushankkeiden läpiviennistä tilojen käyttäjän edustajana.

Virkailmoitus