Uusien oppilaiden ilmoittautuminen perusopetukseen Sauvossa

22.1.2019

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN PERUSOPETUKSEEN SAUVOSSA

Perusopetuksen 1. luokalle tulee ilmoittaa kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2012 tai sitä ennen, eivätkä vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-tietojärjestelmässä 22.1.-3.2.2019. Jos ilmoittautuminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi tehdä Sauvon koulukeskuksessa.

Kouluun ilmoittautuessa on haettavissa myös koulukuljetus.

Kouluun tutustuminen järjestetään toukokuussa. Tarkemmista päivämääristä ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa vt. rehtori Sari Valtonen, 050 594 8922 tai sari.valtonen@sauvo.fi.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUMINEN


Esiopetukseen ilmoittaudutaan keskiviikkona 27.2.2019 klo 18.00 - 19.30 Sauvon koulukeskuksen Lastentalossa (Säätiöntie 4). Mikäli esiopetukseen ilmoitettu lapsi tarvitsee lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee sitä hakea erikseen. Esi-opetus alkaa 12.8.2019. 

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKEUTUMINEN

Varhaiskasvatukseen (perhepäivähoito, päiväkoti sekä ryhmäperhepäivähoito) voidaan hakea ympäri vuoden varhaiskasvatustarpeen mukaan. Kunnallisessa varhaiskasvatuk-sessa olevan lapsen oikeus varhaiskasvatuspaikkaan säilyy ennallaan alkavalla toiminta-kaudella. Varhaiskasvatusmuodon muutosta hakevien tulee kuitenkin jättää hakemus.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään lapselle viimeistään neljän kuukauden sisällä hake-muksen jättämisestä.  Silloin, kun tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta eikä tarve ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään kahden viikon sisällä.

Hakemuslomakkeet ja lisätiedot varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen, puh. 02 474 4183, 050 570 7276, hanna-leena.heinonen@sauvo.fi.

Sauvossa 22.1.2019

SIVISTYSLAUTAKUNTA