Marjaniemen ranta-asemakaava

22.11.2018

Sauvon kunta on laatinut ranta-asemakaavaluonnoksen koskien kiinteistöjä Marjaniemi 738-496-1-9 ja yhteinen maa-alue 738-496-878-1.  Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1, venevalkama-aluetta sekä retkeily- ja ulkoilualuetta. Kaava-alue sijaitsee Sauvon kunnassa Halikonlahden rannalla noin 13 kilometriä kuntakeskuksesta kaakkoon.

Ranta-asemakaavaluonnosta pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten MRA 30 § mukaisesti nähtävänä  26.11.2018 - 2.1.2019 (30 vrk) Sauvon kunnanvirastolla os. Vintterinraitti 3 as 3. Kaava-aineistoon voi myös tutustua Sauvon kunnan kotisivuilla www.sauvo.fi.

Mahdolliset mielipiteet ranta-asemakaavaluonnoksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sauvon kunnanhallitukselle osoitteella Vahtistentie 5, 21570 Sauvo ennen nähtävillä olon päättymistä.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta antavat:

Sauvon  kunta puh. (02) 474 4100
Kunnanjohtaja Seppo Allén

Kaavan laatija: Nosto Consulting  Oy, puh. 040 0858101
DI Pasi Lappalainen

Sauvo 22.11.2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaselostus
Kaavakartta ja määräykset
Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys