Kuulutus Marjaniemen ranta-asemakaava

27.6.2018

MARJANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Sauvon kunta on käynnistänyt ranta-asemakaavan laadinnan Marjaniemen alueelle.

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat kiinteistöjen Marjaniemi 738-496-1-9 ja Yhteinen maa-alue 738-496-878-1 alueet. Suunnittelualue sijaitsee Sauvon kunnassa Halikonlahden rannalla noin 13 kilometriä kuntakeskuksesta kaakkoon. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 630 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 500 metriä. Kaavatyö on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 21.5.2018 § 120.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta ilmenee muun muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnittelutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä Sauvon kunnanvirastossa osoitteessa Vintterinraitti 3 as 4, 21570 SAUVO sekä Sauvon kunnan kotisivuilla www.sauvo.fi. kaavaehdotuksen valmistumiseen asti.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee osoittaa kirjallisesti Sauvon kunnanhallitukselle osoitteeseen Vahtistentie 5, 21570 SAUVO nähtävillä olon aikana.

Lisätiedot:
Sauvon kunta puh. (02) 474 4100
Kunnanjohtaja Seppo Allén,  puh. 050 5948 930

Sauvo 27.6.2018

KUNNANHALLITUS