Kallenmäen asemakaava ja asemakaavan muutos, asemakaavaehdotus

10.10.2013

Sauvon kunta on yhdessä Nosto Consulting Oy:n kanssa laatinut asemakaavaehdotuksen koskien Kallenmäen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta.

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 130 – 136 sekä katu- ja lähivirkistysalueita.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella muodostuu korttelit 130 – 136 ja 139 -144 sekä katu- erityis- ja lähivirkistysalueita.

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 14.10.–13.11.2013 (30 vrk) Sauvon kunnanvirastossa osoitteessa Vahtistentie 5, 21570 SAUVO.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sauvon kunnanhallitukselle ennen yllä mainitun nähtävillä olon päättymistä osoitteella Vahtistentie 5, 21570 Sauvo.

Lisätietoja tarvittaessa antavat:

 

Sauvon kunnassa: 

Kunnanjohtaja Seppo Allén

p. 050 5948 930

 

Kaavan laatija: Nosto Consulting Oy

DI Pasi Lappalainen

p. 0400 858 101

 

Sauvo 11.10.2013

 

KUNNANHALLITUS

 

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Liite 1.

Liite 2.

Liite 3.

Liite 4.

Liite 5.

Liite 6.

Liite 7.

Liite 8.