Kuulutus vesilaitoksen toiminta-alueen nähtävilläolosta

tekninen 22.4.2021

KUULUTUS/KUNGÖRELSE 23.4.2021 

 

Sauvon kunta on asettanut nähtäville Sauvon Vesihuolto Oy:n laatiman toiminta-alue ehdotuksen vesihuoltolain 5-7 § mukaisesti. 

Ehdotus Sauvon Vesihuollon vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueesta pidetään vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.4.2021 – 24.5.2021

Sauvon Vesihuolto Oy ja Sauvon kunta ovat laatineet ehdotuksen vesihuollon toiminta-alueesta

Vesihuollon toiminta-alueella kiinteistöillä on oikeus ja velvollisuus liittyä keskitettyyn vesihuoltoon. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin vesihuoltolain 10 §:ssä säädetyin edellytyksin. (Finlex, vesihuoltolaki) 

Alueella toimiva vesihuoltolaitos (kunnan vesihuoltolaitos tai vesiosuuskunta) sitoutuu tarjoamaan vesihuoltoliitännät hinnaston mukaisilla hinnoilla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta, perustellusta syystä vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

Toiminta-alue-ehdotus löytyy tämän sivun alaosasta. Toiminta-alue-ehdotukseen voi tarvittaessa tutustua myös Sauvon kunnan teknisessä toimistossa (Sähkömiehentie 4 A, 21570 Sauvo). Tekninen toimisto on koronavirustilanteen vuoksi avoinna rajatusti, mutta 23.4.2021 nähtäville asetetut asiakirjat saa nähtäväksi ajanvarauksella. Ajanvarauspyynnöt osoitteeseen tekninen.toimisto@sauvo.fi. 

Toiminta-alue-ehdotuksesta on alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille oikeus tehdä muistutus. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Sauvon kunnanhallitukselle, osoitteeseen

Sauvon kunta

Vahtistentie 5

21570 Sauvo

tai sähköpostitse osoitteeseen: tekninen.toimisto@sauvo.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Lisätiedot

Toiminta-alue-ehdotusta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Taisto Nuutinen. Yhteydenotot ja soittopyynnöt ensisijaisesti sähköpostitse,

Sauvon Vesihuolto Oy
toimitusjohtaja Taisto Nuutinen
taisto.nuutinen@sauvo.fi
puh. 0505471234.

 

Ehdotus toiminta-alueeksi (pdf)

Selostus toiminta-alueen määrittelystä (pdf)

Toiminta-aluerajauksia voi tarkastella alla olevalta kartalta kiinteistön tarkkuudella. Tarkenna lähemmäs, niin näet kiinteistörajat. Kartalla on myös esitetty taajama-alueet.