Tarjouspyyntö asfaltointitöistä 2021

tekninen 21.4.2021

TARJOUSPYYNTÖ                                                                                                20.4.2021

 

Pyydämme tarjoustanne Sauvon kunnan katujen, pysäköintialueiden ja pihojen asfaltointitöistä täysin valmiiksi tehtyinä alla olevan selvityksen mukaisesti.

 

Tilaaja: Sauvon kunta/ Tekninen toimi

Sähkömihenetie 4 A

21570 Sauvo

 

Tekninen johtaja

Jari Ukkonen

jari.ukkonen@sauvo.fi

 

Yhteyshenkilö                    Työnjohtaja Mika Lasaroff

Puh. 050 5948955

mika.lasaroff@sauvo.fi

 

Työkohteet:

Museotie  

-        noin 600 m²

Valimontie ja Puistotie

-        noin 1000 m²

Päiväkodin pysäköintialue, Museotie 2

-        noin 600 m²

Koulun pihan asfaltoinninkorjaukset ja parkkipaikan päällystys, Saustilantie 10

-        noin 1500 m² sis. myös mahdollisesti tarvittavan jyrsinnän korjausalueen osalta.

Huom! Työkohteisiin voi tulla tarkennuksia ja mahdollisia muutoksia tilaajan toimesta. Tarjouksessa ilmoitetut suoritemäärät ovat arvioita eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvollisuutta.

 

Työn suoritusaika

Työ suoritetaan kesä-/ syyskaudella 2021. Urakoitsija esittää oman aikatauluehdotuksensa päällystystyön tarkemmasta suorittamisesta.

Noudatettavat määräykset ja ohjeet

Työssä noudatetaan PANK ry:n asfalttipäällystysnormeja ja rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja.

 

Tarjous

Tarjous on annettava yksikköhintaisena, €/m² eri materiaalityypeittäin oheisia liitteitä 1. ja 2. hyödyntäen. Päällysteenä käytetään piha-alueella asfalttibetonia Ab 11/100 ja muualla asfalttibetonia Ab 16/100.

Tarjoukseen sisältyvän yksikköhintaluettelon yksik­köhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen (liittymäleikkaukset, pohjien muotoilu, 0-5 cm murskeen lisäys, tiivistys ja päällystys) ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa.

Tarvittavat liikennejärjestelyt ja työturvallisuusvelvoitteet sisältyvät urakkaan.

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain 5§ mukaiset selvitykset tai voimassa oleva RALA-pätevyystodistus.

 

Tarjous tulee jättää tai postittaa 10.5.2021 mennessä osoitteeseen:

 

Sauvon kunta/ tekninen toimi

Sähkömiehentie 4 A

21570 Sauvo

 

Tarjouskuoreen tulee merkitä: Asfalttityöt 2021

 

Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Vertailuperusteena on tarjouspyynnössä ilmoitettujen suoritemäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella laskettu halvin kokonaishinta.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden asettaa tarjoukset vapaaseen vertailuun ja valita niistä sen, jonka katsoo johtavan tilaajalle edullisimpaan lopputulokseen, ottaen huomioon ilmoitetut yksikköhinnat sekä urakoitsijan kokemus ja luotettavuus vastaavanlaisista töistä tai hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Tarjouksen jättäneillä urakoitsijoilla ei ole oikeutta esittää taloudellisia vaatimuksia tältä osin.

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia säännöksiä. Jos tarjouksen antaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja merkitä selvästi salassa pidettävä asia/kohta.

Urakoitsijan on tutustuttava työkohteisiin ennen tarjouksen antamista.

Urakoitsija voi esittää lisäksi myös vaihtoehtotarjouksen edullisemmalla asfalttibetonityypillä. Vaihtoehtotarjouksen materiaalien tulee soveltua tarjottavien kohteiden päällysteiksi.

Hankinnasta tehdään valitun urakoitsijan kanssa kirjallinen urakkasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.

 

Lisätiedot

Lisätietoja antaa ja työkohteet esittelee työnjohtaja Mika Lasaroff, puh. 050 5948955. Yhteydenotot viimeistään toivottua esittelyä edeltävänä päivänä.

 

Tekninen johtaja
Jari Ukkonen

 

Tarjouspyynnön liitteet

Tarjouspyyntö pdf
Liitetaulukko 1
Liitetaulukko 2
Kohteet