Paimiossa ja Sauvossa julkiset sisäliikuntapaikat suljetaan 31.12.2020 asti

Sivistys 15.12.2020

Tiedote 15.12.2020 klo 14:25

 

Paimiossa ja Sauvossa julkiset sisäliikuntapaikat suljetaan 31.12.2020 asti

 

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemian koordinaatioryhmä on 15.12.2020 antanut suosituksen siitä, että kaikki julkiset sisätilojen harrastus- ja liikuntapaikat, kuten uimahallit ja kuntosalit, suositellaan kokonaan suljettavaksi 27. joulukuuta saakka. Koordinaatioryhmä arvioi tämän osalta tilannetta uudelleen vielä ennen vuodenvaihdetta.

 

Paimion ja Sauvon alueella Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymän yhtymähallitus on tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, joka voi päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

 

Yhtymähallitus on kokoontunut 15.12.2020 ja on yksimielisesti päättänyt paikallisen epidemiologisen tilannearvion perusteella seuraavasti:

1)      oppilaitoksia ei suljeta ajalla 16.12. – 19.12.2020

2)      julkiset sisäliikuntapaikat suljetaan ajalle 16.12. – 31.12.2020

3)      suositellaan yksityisiä palveluntuottajia tekemään vastaava päätös sisäliikuntapaikkojen sulkemisesta ajalle 16.12 – 31.12.2020.

 

Yhtymähallitus on oppilaitosten osalta tarkkaan harkinnut sulkemisen haittoja ja hyötyjä ja päätyi siihen, että haitat oppilaitosten sulkemisesta enintään neljän koulupäivän ajaksi ovat hyötyjä suuremmat. Oppilaitosten avoinna pitämisellä tuetaan lasten arjen rakennetta ja sujumista. Oppilaitoksissa on myös hyvin huolehdittu kasvosuojaimien käytöstä ja muista hygieniaohjeista. Sisäliikuntapaikkojen osalta kontaktin välttäminen ja hygieniaohjeiden noudattaminen on hyvin haastavaa ja sen johdosta yhtymähallitus päätyi ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä sulkemaan sisäliikuntatilat alueellisen ohjausryhmän 15.12. suositusta pidemmälle. Päätöksellä Paimion uimahalli suljetaan kaikilta asiakkailta. Lisäksi Paimion ja Sauvon koulujen liikuntasalien käyttövuorot koulupäivien ulkopuoliselta ajalta perutaan.

 

Koronatartuntojen vähentämiseksi muistutetaan edelleen kaikkia siitä, että pandemian torjuntaan liittyvien hygieniaohjeiden, suositusten ja määräysten noudattaminen on erittäin tärkeätä.

 

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

 

Eeva-Sirkku Pöyhönen, kuntayhtymän johtaja

Nora Hagelberg, tartuntataudeista vastaava lääkäri