LSJH turvaa jätehuoltopalvelut poikkeustilanteessa

tekninen 18.3.2020

Tiedote. Julkaistu: 18.03.2020, 08:30

Lounais-Suomen Jätehuolto
Jätehuolto on tärkeä yhteiskunnallinen peruspalvelu, joka on järjestettävä myös poikkeusoloissa. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyrkii varmistamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset jätehuoltopalvelut koronavirustilanteen aikana ohjeistusten ja poikkeusjärjestelyjen avulla.

LSJH:n tavoitteena on turvata jätehuoltopalveluiden toimivuus alueen jätehuollossa koronavirustilanteen aikana. Erityisesti jätteen vastaanotto ja käsittely sekä jätteenkuljetukset ovat palveluja, joiden jatkuvuus halutaan varmistaa valitsevissa poikkeusoloissa. LSJH vastaa kuljetusten järjestämisestä Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa ja Raisiossa sekä Paraisten saaristoalueella ja Ruskon Vahdolla. 

Kaikki alueen 12 lajitteluasemaa ja kiertävät keräykset palvelevat ainakin toistaiseksi normaalisti. Myös LSJH:n asiakaspalvelu on tavoitettavissa kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja sähköisesti.

Poikkeuksia osaan palveluista

LSJH:n henkilökunnan työturvallisuuden ja terveenä pysymisen varmistamiseksi sekä kriittisimpien peruspalveluiden turvaamiseksi alueen jätehuollossa on päädytty tiettyihin poikkeusjärjestelyihin.

LSJH:n neuvontatoiminta on keskeytetty toistaiseksi. Keskeytys koskee neuvontatilaisuuksien järjestämistä ja vierailijaryhmien vastaanottoa sekä neuvontamateriaalien lainaamista. LSJH:n neuvojat eivät osallistu myöskään muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Peruutuksista on tiedotettu asianosaisia henkilökohtaisesti. Neuvontaa saa edelleen puhelimitse ja sähköpostitse ottamalla yhteyttä LSJH:n asiakaspalveluun.  

LSJH:n toimistot Turun Kuormakadulla ja Salon Korvenmäessä on suljettu henkilöasioinneilta. Myös LSJH:n poistotekstiilimyymälä Turun Kärsämäessä on suljettu toistaiseksi. 

Asiakkaiden noutopalvelutilaukset suurille jätteille on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan asiakaskontaktien minimoimiseksi.

Lajitteluasemalla asioiville suositellaan korttimaksua, ja asiointia suositellaan siirtämään myöhemmäksi, jos se on mahdollista.

Alueen kuljetusurakoitsijat varautuvat mahdollisiin sairaustapauksiin ajamalla jätteenkuljetuksia etukäteen. Tämän vuoksi on mahdollista, että LSJH:n alueella jäteastioiden tyhjennyspäivät siirtyvät normaalista ajankohdasta +/- 1–2 päivällä. 

Työntekijöitä ohjeistettu 

Jätehuoltopalveluiden turvaamiseksi LSJH:n oma henkilökunta sekä asukkaille jätehuoltopalveluja tuottavat yhteistyökumppanien työntekijät on ohjeistettu huolehtimaan työturvallisuudestaan virustartuntojen ehkäisemiseksi.

LSJH:ssa on pohdittu myös mahdollisia varallaolojärjestelyjä, jotta välttämättömät jätehuoltopalvelut pystytään järjestämään siinäkin tilanteessa, että suuri osa omasta henkilökunnasta sairastuu samanaikaisesti.

LSJH seuraa valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Suomen Kiertovoiman linjauksia asiassa. Alueen jätehuollon ohjeistuksia tarkennetaan tarvittaessa. Jätehuoltoon liittyvistä muutoksista tiedotetaan LSJH:n kotisivuilla osoitteessa www.lsjh.fi.

LSJH:n asiakaspalvelu palvelee puhelimitse arkisin klo 9–15 numerossa 020 47470 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Sähköinen asiointi on asiakkaiden käytössä osoitteessa https://raportointi.lsjh.fi/sahas.jsp

Lajitteluasemien yhteystiedot: www.lsjh.fi/jatekeskukset-ja-asemat 

Lajitteluapua 24/7: www.lsjh.fi/abc 

 

Ohjeita asukkaille 

 • Laita nenäliinat ja lautasliinat toistaiseksi polttokelpoiseen jätteeseen, ei biojätteeseen. 
 • Sairastuneen jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään polttokelpoisen jätteen astiaan. Tyhjennä roskakori päivittäin.
 • Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä polttokelpoisen jätteen astiaan.
 • Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä. 
 • Lajittele pakkausjätteet tehokkaasti, jotta polttokelpoista jätettä syntyy vähemmän. 
 • Älä jätä jätteitä miehittämättömille jätteen vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä. 
 • Siirrä asiointia LSJH:n lajitteluasemilla, mikäli se on mahdollista. Käytäthän korttimaksua käteisen sijaan.

 

Lisätiedot:

Jaana Turpeinen
palvelujohtaja, LSJH
puh. 044 727 6811

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 420 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!

 

LSJH säkerställer avfallsservicetjänsterna under undantagstillståndet

Pressmeddelande. Publicerad: 18.03.2020, 08:30
Lounais-Suomen Jätehuolto

Avfallsservicen är en viktig samhällelig basservice, som bör arrangeras även under exceptionella omständigheter. Under coronavirussituationen strävar Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) till att försäkra de för samhällets funktion kritiska avfallsservicetjänsterna med hjälp av anvisningar och specialarrangemang.

LSJH:s målsättning är att försäkra områdets avfallsservicetjänsters funktion under coronavirussituationen. I synnerhet mottagning och hantering av avfall samt avfallstransporterna är tjänster, vars kontinuitet vill försäkras under de rådande exceptionella omständigheterna. LSJH ansvarar för anordnandet av avfallstransporterna i Kimitö, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgårdsområde, Reso, Vahto i Rusko samt Virmo.

Områdets alla 12 sorteringsstationer samt de ambulerande insamlingarna betjänar tills vidare normalt. Även LSJH:s kundtjänst går att nå i alla avfallsservicerelaterade frågor både per telefon och elektroniskt.

Avvikelser i en del av tjänsterna 

För att säkerställa arbetssäkerheten för LSJH:s personal och att personalen hålls frisk samt för att försäkra de mest kritiska bastjänsterna har vissa specialarrangemang vidtagits för områdets avfallsservice.

LSJH:s rådgivningsverksamhet har avbrutits tills vidare. Avbrottet gäller ordnande av rådgivningsevenemang, mottagning av besöksgrupper samt utlåning av lånematerial. LSJH:s rådgivare deltar inte heller i evenemang som ordnas av andra. De som berörs av avbokningar har informerats om detta personligen. Rådgivning går fortfarande att få per telefon och via e-post genom att kontakta LSJH:s kundtjänst.

Det går inte att personligen uträtta ärenden vid LSJH:s kontor i Oriketo i Åbo och Korvenmäki i Salo.  Även LSJH:s butik för avlagda textilier i Kärsämäki i Åbo håller stängt tills vidare.

Kundernas beställningar av avhämtningstjänst för skrymmande avfall har skjutits upp till en senare tidpunkt för att minimera kundkontakter.

Kortbetalning rekommenderas för dem som uträttar ärenden vid sorteringsstationen och om det är möjligt att skjuta upp besöket, så förespråkas detta.  

Områdets transportentreprenörer förbereder sig för möjliga sjukdomsfall genom att köra avfallstransporter i förväg. På grund av detta är det möjligt att tömningsdagarna för avfallskärlen på LSJH:s område ändrar med +/- 1–2 från den normala tidpunkten.

Arbetstagarna har fått anvisningar 

För att säkerställa avfallsservicetjänsterna har LSJH:s egna personal samt arbetstagarna för de samarbetsparter som producerar avfallsservicetjänster åt invånarna anvisats att sköta om sin arbetssäkerhet för att förebygga virusinfektioner. 

Hos LSJH har även möjliga beredskapsarrangemang begrundats, så att nödvändiga avfallsservicetjänster kan arrangeras även i de situationer, där majoriteten av den egna personalen insjuknar samtidigt.

LSJH följer den linjedragning som stadsrådet, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Cirkulärkraft Finland har i frågan. De regionala anvisningarna gällande avfallsservicen specificeras vid behov. Ändringar gällande avfallsservicen meddelas på LSJH:s hemsida på adressen www.lsjh.fi.

LSJH:s kundtjänst betjänar per telefon vardagar kl. 9–15 på numret 020 47470 samt per e-post på kundtjanst@lsjh.fi.

E-tjänsten finns till kundernas förfogande på adressen: https://raportointi.lsjh.fi/sahas.jsp?language=sv_FI

Sorteringsstationernas kontaktuppgifter: www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer 

Sorteringshjälp 24/7: www.lsjh.fi/sv/abc 

 

Anvisningar till invånarna  

 • Lägg näsdukar och servetter tills vidare i brännbart avfall, inte i bioavfallet.
 • Avfall från den som insjuknat bör samlas i ett eget sopkärl, som skyddats med en påse. När påsen fyllts bör den slutas tätt och föras till kärlet för brännbart avfall. Töm sopkärlet dagligen.
 • Slut soppåsarna ordentligt endera genom att binda dem i kors eller genom att tejpa dem, innan de tas till kärlet för brännbart avfall.
 • Ifall det blir avbrott i tömningarna av avfallskärlet bör avfallet förpackas tätt och förvaras i ett utrymme, där det inte orsakar skada för hälsa och var skadedjur inte kommer åt att sprida avfallet.
 • Sortera förpackningsavfallet effektiv så att det uppkommer mindre brännbart avfall.
 • Lämna inte avfall vid obemannade mottagningsplatser för avfall, ifall avfallskärlen är fulla.
 • Skjut upp ditt besök till LSJH:s sorteringsstationer, ifall det är möjligt. Du använder väl kortbetalning istället för kontanter.

Tilläggsuppgifter: 

Jaana Turpeinen
servicedirektör, LSJH
tfn 044 727 6811

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är att belasta morgondagen mindre!