Turun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä toimialueella kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen

Ympäristö 12.2.2020

Hallinto-oikeus katsoi, että jätehuoltolautakunnan päätös ei ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta ei ollut ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ollut muutenkaan lainvastainen ja hylkäsi valitukset.

Koko päätös löytyy täältä.