Sauvon koulukeskuksen tiivistyskorjaus ja tulevista lisätöistä päättäminen

6.11.2019

TIEDOTE 5.11.2019

SAUVON KOULUKESKUKSEN TIIVISTYSKORJAUS JA TULEVISTA LISÄTÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Sauvon kunnanhallitus päätti maanantain 4.11.2019 kokouksessaan käsitellä lisäpykälänä Sauvon koulukeskuksen lisätöihin liittyvän asiakokonaisuuden. Keskeinen esille tullut lisätyötarve koskee koulurakennuksen tiivistyskorjauksia.

Suunnittelu- ja rakennustoimikunta kokoontui 31.10.2019 ja kävi läpi hankeen työmaatilanteen sekä kuuli asiantuntijoina rakennusterveysasiantuntijaa ja rakennesuunnittelijaa kouluun tarvittavista tiivistyskorjauksista. Rakennusterveysasiatuntija kävi läpi tutkimustulokset ja niiden johtopäätökset. Rakennesuunnittelija kertoi tiivistyskorjausten toteutuksesta ja niiden luotettavuudesta. Toimikunta sai selvityksen tiivistyskorjauksesta ja totesi, että korjaustapa on saadun tiedon mukaan luotettava ja pitkäikäinen korjaustaparatkaisu.

Kunnanhallitus päätti 4.11.2019 kokouksessaan, että tiivistyskorjaus suoritetaan saadun tarjouksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että teknisellä johtajalla on jatkossa valtuudet tehdä lisä- ja muutostöitä koskevat päätökset myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Nyt tiedossa olevat lisätyöt sisältyvät valtuuston myöntämään lisä- ja muutostyövaraukseen, joten hanketta varten ei tarvitse tässä vaiheessa anoa valtuustolta lisämäärärahaa.

Sauvon kunnanvaltuusto on 3.6.2019 § 40 hyväksynyt koulukeskuksen peruskorjauksen ja uudisrakennuksen kustannusarvioksi 4 269 000 €. Rakennusurakan kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavasti:

Rakennusurakka                                           3 648 000 €

Rakennusautomaatio                                     55 000 €                

Kameravalvonta ja kulunvalvonta                   30 000 €                                     

Lisä- ja muutostyövaraus n. 7 %                    250 000 €

Suunnittelukustannukset (varaukset)              286 542 €