Sauvon kunta suorittaa harvennushakkuita

tekninen 31.10.2019

Ensiharvennus aloitetaan Osmalahdessa marraskuussa 2019 viikolla 47 ja muut suoritetaan pääsääntöisesti talven 2020 aikana.

Karttaliitteet:
Kartta 1
Kartta 2
Kartta 3