Jätevedet haja-asutusalueella!

tekninen 7.8.2019

Jätevedet haja-asutusalueella.

Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä (alle 100 m vesistöstä tai merestä) sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien tulee täyttää laissa, asetuksissa ja määräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Tarkempi tiedote Rakennusvalvonnan sivulla (palvelut-asuminen ja rakentaminen-rakennusvalvonta).