Jätevedet haja-asutusalueella!

tekninen 7.8.2019

Jätevesiasioiden muistilista:

 • Jos rakennus ei ole ranta- tai pohjavesialueella, asetuksen määräaika ei koske sitä. Mainittujen alueiden ulkopuolella rakennusten jätevesijärjestelmät saneerataan muiden remonttien yhteydessä, joten jos teet remonttia, varmista sen luvanvaraisuus rakennustarkastajalta.
 • Jätevesijärjestelmän remontointi on luvanvaraista toimintaa. Toimenpidelupahakemuksen löydät täältä.
 • Vapaa-ajan kiinteistöjen harmaavesijärjestelmän saa asentaa valmistajan ohjeiden mukaan
 • Jokaiselta kiinteistöltä tulee löytyä ajantasainen jätevesiselvitys
  • Sauvon kunnan jätevesiselvityksen voi täyttää nettilomakkeella
  • Jätevesiselvityksen paperilomakkeita saa teknisestä toimistosta, Sähkömiehentie 4A

 

Jätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa, jos

 • kiinteistön tai rakennuksen vedenkäyttö on vähäistä (esim. kantovesi)
 • Vakituisen asunnon kaikki haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja, eikä sitä tarvitse erikseen anoa.
 • rakennuslupa on myönnetty 1.1.2004 jälkeen
 • erillisellä hakemuksella esim. sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Hakemuslomakkeita saa teknisestä toimistosta, ja poikkeuspäätös tulee olemaan maksullinen. Poikkeushakemusten käsittely alkaa aikaisintaan 1.11.2019.

Mikäli jätevesistä kuitenkin aiheutuu haittaa tai esimerkiksi hajuja, kannattaa jätevesien käsittelyä parantaa. Jos jätevedet uhkaavat turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä, voidaan ympäristönsuojelullisin perustein velvoittaa jätevesijärjestelmän kunnostukseen.

Myös teknisesti riittävä jätevesijärjestelmä tarvitsee toimiakseen säännöllistä huoltoa. Muista:

 • estää sade- ja hulevesien pääsy viemärilaitteistoihin, komposteihin ja kuivakäymälöihin
 • tyhjennyttää sako- ja umpikaivot vähintään kerran vuodessa
 • tehdä tarvittavat huoltotoimet
 • lisätä prosessissa kuluvia kemikaaleja tarvittaessa
 • tarkistaa laitteiston toiminta säännöllisesti
 • saneerata epäluotettava tai ikänsä päässä oleva puhdistamo.

Jätevesikysymyksiinne vastaa

jätevesineuvoja Reetta Haapasalo

reetta.haapasalo@valonia.fi

040 649 7321 (lokakuun loppuun asti)

 

vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä

katariina.yli-heikkila@valonia.fi

040 552 2369