Älylaitteiden ja sosiaalisen median mahdollisuudet ikäihmisen arjessa

Älylaitteiden ja sosiaalisen median mahdollisuudet ikäihmisen arjessa

Kirjasto 12.6.2019

Tervetuloa!